Meny

Billys – lover og regler, ekstralys, fjernlys, nærlys m.m.

Vi får ofte spørsmål om hva slags lys det er lovlig å ha på bilen, og hva reglene sier.


1. oktober 2018 ble lovverket for ekstralys endelig endret i Norge. Det betyr at du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din.

Det er viktig å både se og å bli sett. Dette erfarer vi hver eneste dag i vinterhalvåret. Det største problemet på norske vinterveier er for lite lys.

I Norge har vi hatt strenge regler for montering og bruk av ekstralys på bil. Fra 1. oktober 2018 ble disse reglene liberalisert på initiativ fra Samferdselsdepartementet. Nå er det opp til deg som bileier å anskaffe og montere tilstrekkelig lys på bilen.

Ekstralys gir godt lys i vintermørket
Ekstralys gir godt lys i vintermørket

Utviklingen av LED-teknologi har gått rasende fort de siste årene. Dette har ført til pærer som er sterkere, som bruker mindre energi, og har lengre varighet. De nye reglene er i stor grad et resultat av de nye, tekniske endringene.


Fjernlys

 • Det er ikke lengre et krav til parvis montering av lykter.
 • Ikke krav til maksimal lysstyrke.
 • Krav til e-merking.
 • Monteringen skal være symmetrisk og ikke sjenerende for fører.

Klikk for bedre fjernlys til DIN bil

Nærlys

 • Du kan kun ha 2 nærlys. Når du måler lysstyrken fra 25 meter foran lykta, i en høyde av 1,1 meter, så skal styrken ikke være mer enn 0,7 lux.
 • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men du kan IKKE bruke nærlysene sammen med tåkelys.

Klikk for nærlyspærer til DIN bil


Tåkelys (kurvelys)

 • Du har ikke lov til å ha mer enn 2 tåkelys.
 • Du kan ikke bruke tåkelysene sammen med nærlysene.
 • Du kan bruke tåkelysene som kjørelys på dagtid.
 • Du kan ikke bruke fjernlysene samtidig som du bruker tåkelysene, bortsett fra kurvekjøring i veldig lav hastighet (10–20 km/t).

Klikk for tåkelyspærer til DIN bil

Parkeringslys

 • Du har kun lov til å ha to parkeringslys som brukes samtidig. Så hvis du har lyskastere med parkeringslys så må du sørge for at de vanlige parkeringslysene er slått av.
 • Du må alltid ha på parkeringslysene – det gjør ingen forskjell om du kjører med nærlys, tåkelys, baklys eller fjernlys.

Klikk for parklyspærer til DIN bil


Regelendring nummer 1: Nå er det lov med én LED-lyskaster

Tidligere har det ikke vært tillatt å montere én enkelt lyskaster på bilen, selv om lyskasteren i seg selv er godkjent. De gamle reglene tvang bilføreren til å montere to lyskastere på bilen, selv om man egentlig bare ønsket seg én.

LED-lyskaster montert under skiltet på en Tesla.
LED-lyskaster montert under skiltet på en Tesla.

Nå er det altså tillatt å montere én LED-lyskaster som på bildet.

Anbefalte produkter

Anbefalte produkter

Anbefalte produkter


Regelendring nummer 2: Du kan montere så mange lys som du vil på bilen din, og det er ikke lenger noen regel om maksimal lysstyrke

Monter så mange lys du vil.
Monter så mange lys du vil.

De gamle reglene ga deg lov til å montere maksimalt fire fjernlys. De nye reglene setter ingen begrensninger på hvor mange lys du kan montere. Før måtte du også montere lysene parvis. Denne regelen er det slutt på, slik at du nå kan montere for eksempel tre tusenmetre på bilen.

Den gamle regelen om maksimal lysstyrke forsvinner også. Nå kan du ha så høy lysstyrke du ønsker.

Det er populært å montere tre Lumen Cyclops7 eller tre Lumen Cyclops9 på en trippel skiltbrakett. Sistnevnte pakke vil gi ufattelige 36 000 lumen, helt lovlig.

Anbefalte produkter

Anbefalte produkter

Anbefalte produkter


Viktige regler

Selv om reglene er kraftig liberalisert, er det likevel ikke blitt fullt anarki:

 • Lyktene må fortsatt monteres symmetrisk. Det vil si at dersom du tegner en linje gjennom bilen, skal det være likt antall lykter på høyre og venstre side av linjen.
 • Lyktene skal fortsatt ha referansetall (ECE R112), selv om det totale referansetallet ikke betyr noe lenger.
 • Dersom lyktene har parklys, så gjelder fortsatt reglene for parklys.

God idé å montere lyktene parvis

Selv om de nye reglene er trådt i kraft, er det fortsatt anbefalt å montere lyktene parvis, slik man måtte tidligere. Her ser du en Volkswagen Touran som har fått oppgradert fjernlysene til noen heftige LED-lyskastere fra Lazer.

VW Touran med Lazer ST4.
VW Touran med Lazer ST4.

Tøft å felle inn lys i grill eller støtfanger

Et annet alternativ er å felle inn Rigid SR10 i grill eller støtfanger, slik det er gjort på denne Volvoen. Dette var også en populær løsning før de nye reglene trådte i kraft.

Rigid SR10 montert i støtfanger på en Volvo
Rigid SR10 montert i støtfanger på en Volvo

Toppmarkeringslys

 • Kjøretøy med bredde under 180 centimeter (de fleste personbiler) skal ikke være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Kjøretøy med bredde mellom 180 og 210 centimeter kan være utrustet med toppmarkeringslys, mens kjøretøy med bredde over 210 centimeter skal være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Ekstra takmonterte fjernlys med egen parkeringslyspære (såkalte kombinert-lykter) kan brukes som toppmarkeringslys, men kun hvis andre toppmarkeringslys ikke samtidig er tent.

Roterende, blinkende gult lys

 • Blinkende eller roterende gult lys er tillatt der kjøretøy brukes på en uvanlig måte eller i strid med trafikkreglene, for eksempel bred last, saktegående kjøretøy og graving på eller ved vei. Du trenger ikke forhåndstillatelse for å bruke denne type lys.

Blått lys

 • Blått lys, uansett om det er inni bilen, under, eller på taket, er ikke tillatt.

Godkjenning

 • Alt lovlig utstyr skal være ECE godkjent og merket med “E” eller “e”.

Klikk for godkjente lys til DIN bil

Ettermonterte bremselys

 • Hvis du har ettermonterte bremselys så skal de lyse kontinuerlig ved aktivering. De må ikke blinke eller på andre måter forstyrre medtrafikanter.

Topplister fra populære kategorier

Parkeringslys

 • Du har kun lov til å ha to parkeringslys som brukes samtidig. Så hvis du har lyskastere med parkeringslys så må du sørge for at de vanlige parkeringslysene er slått av.
 • Du må alltid ha på parkeringslysene – det gjør ingen forskjell om du kjører med nærlys, tåkelys, baklys eller fjernlys.

Klikk for parklyspærer til DIN bil

Nærlys

 • Du kan kun ha 2 nærlys. Når du måler lysstyrken fra 25 meter foran lykta, i en høyde av 1,1 meter, så skal styrken ikke være mer enn 0,7 lux.
 • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men du kan IKKE bruke nærlysene sammen med tåkelys.
 • Klikk for nærlyspærer til DIN bil

Tåkelys (kurvelys)

 • Du har ikke lov til å ha mer enn 2 tåkelys.
 • Du kan ikke bruke tåkelysene sammen med nærlysene.
 • Du kan bruke tåkelysene som kjørelys på dagtid.
 • Du kan ikke bruke fjernlysene samtidig som du bruker tåkelysene, bortsett fra kurvekjøring i veldig lav hastighet (10–20 km/t).
 • Klikk for tåkelyspærer til DIN bil

Fjernlys

 • Du kan ha 2 eller 4 fjernlys – ikke 3. Lysene må samlet ikke være sterkere enn 480 lux.
 • Tunge lastebiler kan ha 6 fjernlys.
 • Se video ovenfor for å lære mer om maks tillatt lysstyrke på fjernlys.

  Klikk for fjernlys til DIN bil

Ettermonterte bremselys

 • Hvis du har ettermonterte bremselys så skal de lyse kontinuerlig ved aktivering. De må ikke blinke eller på andre måter forstyrre medtrafikanter.

Roterende, blinkende gult lys

 • Blinkende eller roterende gult lys er tillatt der kjøretøy brukes på en uvanlig måte eller i strid med trafikkreglene, for eksempel bred last, saktegående kjøretøy og graving på eller ved vei. Du trenger ikke forhåndstillatelse for å bruke denne type lys.

Blått lys

 • Blått lys, uansett om det er inni bilen, under eller på taket er ikke tillatt.

Godkjenning

 • Alt lovlig utstyr skal være ECE godkjent og merket med “E” eller “e”.
 • Fjernlys er merket (E) HR PL + referansetall og har godkjenning R112. Mange tror at R10 er godkjent som fjernlys, men det er ikke riktig. R10 er radiostøy godkjenning.
 • Klikk for godkjente lys til DIN bil

Toppmarkeringslys

 • Kjøretøyer med bredde under 180 centimeter (de fleste personbiler) skal ikke være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Kjøretøyer med bredde mellom 180 og 210 centimeter kan være utrustet med toppmarkeringslys, mens kjøretøyer med bredde over 210 centimeter skal være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Ekstra takmonterte fjernlys med egen parkeringslyspære (såkalte kombinert-lykter) kan brukes som toppmarkeringslys, men kun hvis andre toppmarkeringslys ikke samtidig er tent.

Parkeringslys

 • Du har kun lov til å ha to parkeringslys som brukes samtidig. Så hvis du har lyskastere med parkeringslys så må du sørge for at de vanlige parkeringslysene er slått av.
 • Du må alltid ha på parkeringslysene – det gjør ingen forskjell om du kjører med nærlys, tåkelys, baklys eller fjernlys.

Klikk for parklyspærer til DIN bil

Nærlys

 • Du kan kun ha 2 nærlys. Når du måler lysstyrken fra 25 meter foran lykta, i en høyde av 1,1 meter, så skal styrken ikke være mer enn 0,7 lux.
 • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men du kan IKKE bruke nærlysene sammen med tåkelys.

Klikk for nærlyspærer til DIN bil

Tåkelys (kurvelys)

  • Du har ikke lov til å ha mer enn 2 tåkelys.
  • Du kan ikke bruke tåkelysene sammen med nærlysene.
  • Du kan bruke tåkelysene som kjørelys på dagtid.
  • Du kan ikke bruke fjernlysene samtidig som du bruker tåkelysene, bortsett fra kurvekjøring i veldig lav hastighet (10–20 km/t).

Klikk for tåkelyspærer til DIN bil

Fjernlys

  • Du kan ha 2 eller 4 fjernlys – ikke 3. Lysene må samlet ikke være sterkere enn 480 lux.
  • Tunge lastebiler kan ha 6 fjernlys.

Klikk for bedre fjernlys til DIN bil

Ettermonterte bremselys

 • Hvis du har ettermonterte bremselys så skal de lyse kontinuerlig ved aktivering. De må ikke blinke eller på andre måter forstyrre medtrafikanter.

Roterende, blinkende gult lys

 • Blinkende eller roterende gult lys er tillatt der kjøretøy brukes på en uvanlig måte eller i strid med trafikkreglene, for eksempel bred last, saktegående kjøretøy og graving på eller ved vei. Du trenger ikke forhåndstillatelse for å bruke denne type lys.

Blått lys

 • Blått lys, uansett om det er inni bilen, under eller på taket er ikke tillatt.

Godkjenning

  • Alt lovlig utstyr skal være ECE godkjent og merket med “E” eller “e”.

Klikk for godkjente lys til DIN bil

Toppmarkeringslys

 • Kjøretøyer med bredde under 180 centimeter (de fleste personbiler) skal ikke være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Kjøretøyer med bredde mellom 180 og 210 centimeter kan være utrustet med toppmarkeringslys, mens kjøretøyer med bredde over 210 centimeter skal være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Ekstra takmonterte fjernlys med egen parkeringslyspære (såkalte kombinert-lykter) kan brukes som toppmarkeringslys, men kun hvis andre toppmarkeringslys ikke samtidig er tent.

Lukk
999 kr gjenstår til gratis frakt