Meny

Fakta om referansetall

Referansetall forklaring

Referansetall er et tall som viser hvor mye lux dine lykter har på en gitt avstand og maks lux skal være 480. For å gjøre det litt enklere å forholde seg til har man fått referansetall på lyktene. For eksempel er en lykt merket referanse 17,5 17,5% av total tillatt lux. Og den totale referansen på din bil skal ikke overskride 100. Man legger sammen bilens originale referanse, som ofte ligger på rundt 60 sammen med to lykter, f.eks 17,5 og får total referanse på 95. Et slikt oppsett ville blitt godkjent på teknisk kontroll. Tar du i stedenfor 2 stk 37,5 lykter får du total referanse på 135 og oppsettet ditt overskrider maks tillatt lux. Referansetallet  Det absurde med denne lovgivningen er at du får samme lysstyrke (lumen) med en 37,5 lykt, som med en 17,5 lykt. Men siden 37,5 har et mer konsentrert lys og lyser lengre, slår den ut som sterkere i lux måling. Man får også xenonlykter med 37,5 merking, men gir likevel 3 ganger mer lys enn halogen. Så når du skal handle nye lykter, er vår anbefaling å la referanse vise hvor langt eller hvor konsentrert lykta lyser, og la lumen vise hvor sterkt en lykt virkelig lyser. Halogen ligger normalt på 800-1000 lumen, mens xenon ligger på 2500-3000 lumen.  Se bare eksempelet Hella Luminator 55w halogen. Samme lykt og samme pære, men forskjellig spredning og referanse.

Begge lyktene ovenfor har samme lumen, men siden 17,5 sprer lyset mer kommer den ut som svakere enn 37,5.  Hvis en lykt er merket f.eks referanse 37,5, så er dette den lovgodkjente lysstyrken, uavhengig av hvor mange lumen lykten måtte ha, eller hvor sterkt den lyser i forhold til andre lykter. ECE godkjenningen gjør at denne lykten er godkjent, uansett om den kan yte langt sterkere enn andre lykter.

Lover for ettermontering av ekstra fjernlys (tusenmetere)

Fjernlys skal monteres parvis etter dagens regelverk. Og det betyr at selv om du er fornøyd med den godkjente lykten din på referanse 17,5, så tvinger lovverket deg til å montere ytterligere en ekstra lykt. Det er en regel som virker mot sin hensikt og som det ryktes skal avskaffes i framtiden. Enn så lenge er dette regelverket vi må forholde oss til.

Kjørelys

Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.

Nærlys

Det er ikke tillatt ha flere enn 2 nærlys. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde av 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten. Det er tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys. Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

Fjernlys

Det er i dag tillatt å ha 2 eller 4 fjernlys lykter. De aktiverte fjernlys lyktene (2 eller 4 stykker) skal aldri lyse sterkere enn 480 lux. Tunge lastebiler (N3) kan ha 6 fjernlys lykter.

Tåkelys

Det er ikke tillatt å ha flere enn 2 tåkelys.
Det er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.
Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

Parkeringslys

Det er kun tillatt å ha to parkeringslys på bilen. Det er altså ikke lov til å bruke parkeringslyspæren i ettermonterte lyskastere hvis de ordinære parkerings-lysene samtidig er tent. Parkeringslysene skal alltid være tent, både i kombinasjon med nærlys, tåkelys, fjernlys og baklys.

Ettermonterte bremselys

Ettermonterte bremselys, også av den høytsittende typen, skal lyse kontinuerlig ved aktivering. Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter er egnet til å forstyrre medtrafikanter, er ikke tillatt.

Godkjente lykter

Husk at alt lovlig lysutstyr skal være merket med «E» eller «e», dvs. godkjent iht. ECE eller EEC.

Lukk
999 kr gjenstår til gratis frakt