Laster...

Garantivilkår 

for våre merker


Garantivilkår Redtronic

Redtronic har 5 år garanti på de fleste produkter for både privat og bedrift (noen få utvalgte har 2 år og 1 år). Dette garanterer at du har et funksjonelt produkt i minst 5 år fra kjøpsdato. Det er ting som ikke dekkes av garantien og i tilfeller der vi mener dette er medvirkende eller direkte årsak til feilen, vil garantien kunne avvises.

Garantien dekker i alle tilfeller ikke:

 • Støt og slagskader.
 • Vasket med kjemikalier eller løsemiddel
 • Produkt som har vært forsøkt reparert av kunde
 • Produkter med avklipte kabler
 • Produkt er lakkert av kunde


Garantivilkår Rigid

Rigid har 5 år garanti for både privat og bedrift. Dette garanterer at du har et funksjonelt produkt i minst 5 år fra kjøpsdato. Visuelle defekter som ikke påvirker produktets primærfunksjon er dekket av 2 års garanti. Det er ting som ikke dekkes av 2-5 års garantien og i tilfeller der vi mener dette er medvirkende eller direkte årsak til feilen, vil garantien kunne avvises.

Garantien dekker i alle tilfeller ikke:

 • Produktets ventil er lakkert eller tettet.
 • Støt og slagskader.
 • Vasket med kjemikalier eller løsemiddel. Spesielt syre/base og aceton
 • Produkt som har vært forsøkt reparert av kunde
 • Lyktekabel med avklipt deutsch kobling


Garantivilkår Lazer

Lazer har 5 år garanti for både privat og bedrift. Dette garanterer at du har et funksjonelt produkt i minst 5 år fra kjøpsdato. Unntak: Utilityserien dekkes kun av 2 års garanti. Det er ting som ikke dekkes av 5 års garantien og i tilfeller der vi mener dette er medvirkende eller direkte årsak til feilen, vil garantien kunne avvises. Lazer dekker heller ikke korrosjon i ledningen ettersom de vurderer det til å være en ekstern påvirkning. 

Garantien dekker i alle tilfeller ikke:

 • Kosmetiske skader som korrosjon og misfarging dekkes ikke av garantien. Vasket med kjemikalier eller løsemiddel. Spesielt syre/base og aceton Se Lazers vedlikeholdsråd under
 • Støt og slagskader
 • Dugg hvor vanndråpene er mindre enn 0,5mm²
 • Produkt som har vært forsøkt reparert av kunde
 • Korrosjon på kontaktstykke

 Garantivilkår Lumen

Lumen har 1 års, 2 års eller 5 års garanti med unntak av halogenpærer, batterier, tilbehør og lignende. Garantiperioden varierer mellom produkttyper, og du kan alltid se garantiperioden på produktsiden til alle varene fra Lumen. Dette garanterer at du har et funksjonelt produkt i garantiperioden. Det er ting som ikke dekkes av garantien og i tilfeller der vi mener dette er medvirkende eller direkte årsak til feilen, vil garantien kunne avvises.

Garantien dekker i alle tilfeller ikke:

 • Vasket med kjemikalier eller løsemiddel. Spesielt syre/base og aceton
 • Støt og slagskader
 • Dugg hvor vanndråpene er mindre enn 0,5mm²
 • Produkt som har vært forsøkt reparert eller modifisert av kunde
 • Produkter med avklipte kabler
 • Lumen Cyclops og Helios fikk 5 års garanti oktober 2020. Lykter kjøpt før dette har 2 års garanti. 5 års garanti gjelder for alle Cyclops og Helios hvis ikke annet er opplyst på produktteknisk info. 
 • For produkter med 5 års garanti: Visuelle defekter som ikke påvirker produktets primærfunksjon er dekket av 2 års garanti

 


Garantivilkår Strands

Strands har 3 års funksjonsgaranti, som i utgangspunktet kun sier at lykten skal fungere i 3 år. Hvis det er lys i lampen, så anses den som å fungere. Med mindre årsaken kan direkte og uten tvil knyttes til produksjonsfeil.

Garantien dekker i alle tilfeller ikke:

 • Dekker ikke fukt eller skader på lykt som kommer fra bilvask, eller som kan mistenkes kommer fra bilvask.
 • Dekker ikke skader som kan mistenkes å komme fra vask med kjemikalier.
 • Garanti frafaller der lykt eller kabler er modifisert i noen form.
 • Dekker ikke fukt med mindre det kan knyttes til fabrikasjonsfeil
 • Dekker ikke korrosjon med mindre det kan knyttes til fabrikasjonsfeil
 • Visuelle feil dekkes ikke med mindre det kan knyttes til fabrikasjonsfeil
Ekstralys.no – Kundeanmeldelser