Laster...

Feilmelding, pæresjekk og canbus

Hva er en feilmelding og hva er canbus?

Feilmelding, pæresjekk og canbus.Canbus og feilmelding er to navn som er mye brukt om hverandre, og det kan være vanskelig å sette seg inn i hva disse betyr og hvordan disse to henger sammen. Feilmelding er en generell betegnelse som brukes når bilen viser en feil i displayet på bilen. Noe de fleste nok har sett en gang i tiden. Her kan man få feil på diverse vanlige ting som lite lufttrykket i dekkene, lite spylervæske og pærefeil, eller viktige feil som motorfeil. Feilmeldingen kommer som regel opp i displayet på bilen, og informerer om hva som er galt.

Hvordan vet bilen at det er noe galt?

Det er her “canbus” kommer inn. Canbus, normalt skrevet CAN-bus, står for Controller Area Network, og er i all hovedsak et system som gjør at alle bilens komponenter kan kommunisere sammen. CAN-bus er ikke et nytt konsept som man kun finner på nyere biler, men er brukt i de fleste biler siden slutten av 90-tallet. CAN-bus brukes til mangt. Som hvordan cruise control kan regulere hastigheten til bilen, eller hvordan sensor i dekkene kan registrere lufttrykket til alle dekkene. Alle komponentene er koblet sammen med CAN-ledninger, slik at informasjonen kan flyte mellom komponentene. Normalt sett så er bilens kjørecomputer hjernen til bilen, og står i senter av all informasjonsflyten fra alle bilens komponenter

Hvorfor får jeg feilmelding på pærene mine?

Feilmelding på lys er en del av bilens pæresjekk funksjon, som er en innebygd funksjon i CAN-bus systemet på bilen. Pæresjekk funksjonen er ikke en ny funksjon som kun finnes på nyere biler. Vi kan se at selv biler lansert før år 2000 er levert med dette. Hensikten med pæresjekk funksjonen er å gi beskjed til sjåføren at det er noe galt med de utvendige pærene på bilen. Dette er pærer man normalt ikke ser ofte, da de kun lyser mens bilen er i gang. Det er derfor et bra konsept for å passe på at alle utvendige pærer fungerer slik de skal. Ulempen med pæresjekk funksjonen er at den er ganske firkantet. Måten pæresjekk funksjonen fungerer er at den leser hvilket strømforbruk en pære bruker. Dette gjøres på forskjellige måter og er avhengig av bilen, men ofte sender bilen en lav strømpuls til pærene for å sjekke strømforbruket. Om en pære fungerer så har den riktig strømforbruk, mens en ødelagt pære har lavt eller ingen strømforbruk. Bilen har ferdig innebygde parameter i pæresjekk funksjonen, slik at bilen kan bedømme om strømforbruket er for lavt eller ikke. Om strømforbruket er for lavt så betyr dette at det er noe galt med pæren. Dette registreres som en feilmelding i bilen. Dette vises normalt sett i displayet.

Jeg får ikke feilmelding, men lysene blinker, flimrer eller lyser ikke.

Ikke alle biler gir en feilmelding på pærene, selv om det er bygd inn en pæresjekk funksjon på bilen. Bilen kan forøvrig gjøre diverse tiltak for å forhindre videre feil eller redusere strømforbruket. Noen biler kutter strømmen til akkurat den pæren det er noe galt med. Noe som kan føre at pæren ikke vil lyse om det er noe galt. Noen biler begrenser strømmen til akkurat den pæren, som kan forårsake blinking og flimring med f.eks LED-pærer. Andre biler sender strømpuls kontinuerlig til pæren for å sjekke den regelmessig om feilen er løst, som kan forårsake blinking. Alle disse feilene forekommer av pæresjekk funksjonen på bilen.

Hvorfor får jeg feilmelding på LED og Xenon?

Siden pæresjekk funksjonen på bilen bruker strømforbruket til pæren som utgangspunkt for å kontrollere om pæren fungerer eller ikke, så kan det forekomme problemer med ettermontering av Xenon, men spesielt med LED-pærer. LED er beryktet for å ha et betydelig lavere strømforbruk enn halogen. I mange tilfeller så kan det være så mye som 600% forskjell i strømforbruk. Xenon har også normalt lavere strømforbruk enn halogen. På grunn av dette så er strømforbruket såpass lavt at bilen tror det er noe galt med pæren. Derfor gir bilen en feilmelding på pærene, og feil som blinking/flimring og at pæren ikke lyser kan forekomme.

Hvordan fikser jeg feilmelding på LED-pærer?

Siden LED-pærer har såpass lavt strømforbruk, så må vi kompensere for det manglende strømforbruket slik at bilen ikke tror det er noe galt med pæren. Dette gjøres med det som kalles en motstand. En motstand hjelper oss med å trekke mer strøm på en krets, slik at det totale strømforbruket øker. Hvor stor motstand man trenger vil varierer, og er avhengig av hvilken pære du bruker. Måten du finner ut hvor stor motstand du trenger er svært enkelt. Vi må ta utgangspunkt i original pæren og hvilket strømforbruk denne har. Dette står normalt på pæren, og defineres i “W” (Watt). Eksempelvis har en H7 halogenpære 55w strømforbruk originalt. Når vi vet dette så må vi se hvor mye strøm LED-pæren bruker. Merk at noen aktører bruker “50w” og “80w” i produktnavnet, men som oftest er dette den opplevde effekten fra pæren og ikke det reelle strømforbruket. Normalt ligger H-sokkel LED-pærer på et strømforbruk mellom 7w og 25w. Når vi vet hvor mye watt LED-pæren bruker, så kan vi se hvor mye som mangler. Vi tilbyr pærer som har innebygd motstand i pæren som vil fungere feilfritt på de fleste biler. Vi anbefaler å bruke disse pærene for å forhindre feilmelding. For pærer uten innebygd motstand tilbyr vi også universal motstand med styrke på 10w, 25w og 50w samt. en plug & play variant for H-sokkel pærer, W5W-pærer og BA15S-pærer. Merk at det ikke er noe problem å bruker en kraftigere motstand slik at det totale strømforbruket er mer enn hva som er originalt. Det er viktig å ikke overstige 30-40% av originalt strømforbruk. Merk at en motstand trekker strøm og vil derfor utvikle en del varme. Mengden varme avhenger av styrken på motstanden, men det er anbefalt å montere disse slik at de ikke har direkte kontakt med plast eller ledninger.

Kan feilmeldinger programmeres bort?

Mange biler lar deg enkelt programmere bort pæresjekk-systemet på diverse funksjoner. Dersom man har tilgang til programmeringsutstyr, så kan man rett og slett fortelle bilen at den ikke skal sjekke etter feil på for eksempel tåkelysene. Man har da programmert slik at bilen “glemmer” at det er tåkelys, og dermed heller ikke sjekker for feil som kan oppstå ved LED-pærer og forskjellig strømtrekk.

Hvordan fikser jeg feilmelding på Xenon?

Xenon kan løses på en lignende måte som LED-pærer med motstand. På grunn av hvordan Xenon teknologien fungerer er det ikke alltid dette løser problemet. Xenon er bygd på en måte hvor pæren må varmes opp for å kunne lyse. Jo varmere pæren er jo mer lyser den. På grunn av dette er det en forsinkelse på lysstyrken til Xenon når de tennes. For å forhindre lang oppvarmingstid så leverer ballasten opptil dobbelt så mye strøm når pæren tennes. Dette normaliseres ned til standard strømtrekk etter 10-20 sekunder ettersom pæren varmes opp. På grunn av dette kan motstand være vrient å bruke da strømforbruket fort kan bli veldig høyt for bilen når pæren tennes. Da en motstand øker strømforbruket på en krets. For å forhindre slike feil tilbyr vi en digital løsning i våre ProSystem xenonprodukter. Disse produktene har en innebygd microchip som kommuniserer med bilens CAN-bus system, og forteller bilen at det ikke er noe galt med pæren. På grunn av dette kan vi alltid garantere en feilfri montasje med vårt ProSystem xenonsett og ProSystem ballaster. Uten behov for å øke strømforbruket på bilens strømnett.

Kan jeg få feilmelding på Ekstralys?

Det er mange som lurer på om man kan få feilmelding på ekstralys, og det korte svaret er nei. Det er alltid anbefalt å montere ekstralys med et relésett slik at den henter strømmen direkte fra bilens batteri. Det er aldri anbefalt å montere ekstralys slik at de henter strøm direkte fra bilens fjernlys, da dette har påvirkninger på strømnettet til bilen og kan forårsake feilmelding. Fordelen med et relésett er at den har et innebygd relé som kan styre ekstralyset, og henter strøm direkte fra bilens batteri slik at vi unngår endring i bilens strømnett. Et relé har en åpne og lukke-funksjon for strøm, og kan bestemme når strøm kan gå til ekstralyset. Dette styres med det som kalles et styrestrøm signal til reléet. Styrestrøm signalet er normalt positivt strøm-styrt, og skal kobles på pluss-lederen til bilens fjernlys. Denne kabelen “låner” litt av det positive signalet fra bilens originale fjernlys, så når bilens fjernlys er på så åpnes reléet og strøm går til ekstralyset. Siden vi med denne løsningen kun “låner” signalet fra bilen, så har vi ingen innvirkninger på bilens funksjoner og skal derfor ikke gi feilmelding. Det samme går for nyere biler med LED og Xenon originalt hvor fjernlysene er CAN-bus styrt. Her brukes det en canbus-modul fra CanM8 eller Modernum som “leser” bilens signaler, og kan se om bilens fjernlys er på eller av. Disse har heller ingen innvirkning på bilens funksjoner, og vil heller ikke gi feilmelding.

Vi håper at du har blitt litt klokere og har fått en bedre forståelse av feilmelding, pæresjekk og canbus etter å ha lest denne artikkelen.
Ekstralys.no – Kundeanmeldelser